אורחת לחג השבועות

נחמי רוזנבוים, עו"ס ומטפלת משפחתית

Dark blue sky background

בס"ד

ביום חג השבועות, יום מתן תורה, לוקח אותנו ה"שפת אמת" אחורה בזמן אל הרגע המכונן של בריאת העולם. הוא נוטל שתי של בריאת העולם וערב של מתן תורה בחג השבועות, ואורג אותם זה בזה ליריעה מופלאה של סוד הקיום האלוקי-אנושי. 

התורה הקדושה שנתנה לנו בחג השבועות פותחת במילים "בראשית ברא אלוקים את השמים ואת הארץ". עולם מופלא שכזה, ההולך ומתפתח בכל יום מעורר שאלה קיומית- מהו הכוח המניע? הכיצד מתקיימים בכל רגע חללית וצוללת, שולחן ובנין, פרח, נמלה ואדם? איזה כור אטומי של אנרגיה לוהטת מלחשת בבסיסו של היקום ומחיה אותו?

"כי באורייתא ברא קודשא בריך הוא עלמא. נמצא חיות הפנימיות של כל הנבראים הוא כוח הראשית שמהתורה. כמו שנאמר-בשביל התורה שנקראת ראשית".

וכמו שכתוב- "כח מעשיו- הגיד".

שורש הקיום החומרי והאנושי בעולם היה סמוי מן העין במשך 2,449 שנים. הרובד הפנימי של היקום- שכל מקור חיותו מן העליונים- נסתר היה. עולם מלשון נעלם. ובלשון הזהב של השפ"א- נברא להיות נעלם הפנימיות.

אבל הכל משתנה ביום אחד גורלי. ההיעלם, הסוד, השורש הנסתר- הם כבר הסטוריה. מפת הצופן הגנטי של העולם נחשפת לעין כל, שעת התגלות באה. ביום מתן תורה נתגלה זה ונדבק בהכל מהשורש.

התגלית המופלאה יורדת לעולם באמצעות דיבור. דיבור הוא התגלות, מסביר השפ"א. דיבור הוא חשיפת המובן הפנימי. הפשר והמשמעות המובנים לאחד נעשים נחלת הכלל באמצעות המילה. הקב"ה מוסר לנו, עמו אהובו את הקוד הסודי face to face, במילים מהדהדות עד ימינו אנו. וזה שנאמר פנים בפנים דיבר ה' עמכם.

אולם ההשפעה לא נותרה בגבול נחלתו- עם ישראל. הסוד התפשט לחלל העולם ויש בו משמעות אף לדומם, לחי ולצומח- כמובא בגמרא שמכל דיבור נמלא העולם בשמים. מקדושת ועוצמת ההתגלות התמלא חלל העולם כולו בתענוג של יראת שמים והכרה בבורא המחיה הכל. ולכן ציפור לא מצייצת ועוף לא פורח. מקרני ראמים ועד ביצי כינים יודעים הנבראים את בוראם ושורשם.

אף כל דיבור ודיבור, שיצא מפי הקדוש ברוך הוא נחלק לשבעים לשונות ההתגלותירדה לעולם בריבוי שפות. כל העמים בלשונם הם חולקים את רגע ההתבהרות. שאז נתגלה ונמשך חיות התורה לכל הנבראים.

על פי השפ"א, ייחודיותו של חג מתן תורה אינו רק בטקסט החדש שקיבלנו, אלא בסוד הבריאה ושורשה שנחשפו ביום זה. זה שנאמר בתרגום [אונקלוס]  וירד ה' על הר סיני ואתגלי – כי הקב"ה מלוא כל הארץ כבודו, רק שמקודם היה נסתר.

בהמשך דבריו הוא מפרט אלו חלקים התגלו ושבו לשורשם. [ביניהם התחדשות והתגלות מיוחדת לחג השבועות, מקור חיותו של היצר הרע, כוחה של התעוררות רוחנית מצד האדם וסוד יציאת נשמת בני ישראל וחזרתן. אך קצרה היריעה].

התגלות אחת שנגעה בי היא "תורת ה' תמימה משיבת נפש".

בראתי יצר הרע- בראתי תבלין. שבכוח הביטול לתורה יוכל להחזיר ולהשיב נפשו ורצונו אף שנמשך כבר לדברי יצר הרע וזהו משיבת נפש.   

תמימותה ושלמותה של התורה מחזירים כל קיום לשורשו ולמקומו האחדותי ממנו נחצב. גם אם ברח לנו הרצון, גם אם התבלבל והתערבב, לימוד התורה התמימה [ובמיוחד בחג השבועות…] יגלה את פנימיותינו וישיב את הכמיהה אל מקומה הבראשיתי, הנשמתי.

חג התגלות שמח!