אור ישראל


Photo by Tanner Mardis on Unsplash

פרשת וזאת הברכה

"ויאמר ה' מסיני בא, וזרח משעיר למו, הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש מימינו אשדת למו. אף חובב עמים, כל קדושיו בידך והם תוכו לרגליך, ישא מדברותיך. תורה צווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב" (דברים, ל"ג, ב'-ד')

ה' האיר את אורו על עם ישראל, ואור זה משפיע במעגלים רחבים יותר על העולם כולו, בעיקר על שעיר (עשיו) ופארן (ישמעאל). "אף חובב עמים כל קדושיו בידך" – כדי שישפיע ה' מקדושתו על העולם כולו, עם ישראל, קדושיו, הם כלי לשליחותו להפצת אורו בעולם. והעמים כולם "תוכו לרגלך" – העמים כולם יהיו כפופים לה', על ידי שעם ישראל "ישא מדברותיך" – עם ישראל ילמד את העולם כולו כיצד יש להביע בפועל את הכניעה לרצונו של השם, על ידי התורה שעם ישראל נושא אותה מאז הופיע השם בסיני לעינינו ונתן לנו את תורתו.

"תורה צווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב" – הרב הירש מגדיר את הפסוק הזה כ'מאמר האמונה הלאומי שצריך לעבור בירושה בישראל מדור לדור'. התורה היא המורשת האמיתית של העם, לא הארץ – שהקיום של העם בתוכה היה מוגבל וקצר מועד יחסית. משה מכנה כאן אם עם ישראל 'קהילת יעקב'. יש כאן שני לשונות של הקטנה: 'קהילה' ולא 'קהל' ו'יעקב' ולא 'ישראל'. התורה הפקיד את התורה בידי העם על דעת שהיא תישמר לא רק במצבים של פריחה ושגשוג אלא גם במצבים שעם ישראל קטן וחלש. בנוסף, התורה צריכה להישמר גם אם חלקים גדולים מהעם זנחו אותה ורק קהילות קטנות ממשיכות עדיין לשמר אותה.

עם ישראל בגלות קיים את המסר הזה, לאורך שנים ארוכות. גם כשהעם היה קטן, חלש ונרדף הוא שימר את התורה באופן עקבי, וגם במאתים השנים האחרונות, כשלעיתים היה נראה כי שומרי התורה והמצוות הן מיעוט שעלול כמעט להעלם – עדיין נשארה 'קהילת יעקב' דבקה אך עקשנית שהמשיכה לשאת את דבר ה'.

ומכאן לסיום ברכתו של משה: "אשריך ישראל, מי כמוך, עם נושע בה' מגן עזרך ואשר חרב גאוותך, ויכחשו אויבך לך, ואתה על במותימו תדרוך"

יום יבוא ויייעודו של ישראל יתגלה לעיני העמים כולם. באותו היום יתכחשו אויבך לכך שאי פעם היו הם אויבך, ואת תיוושע בזכות ה' שהוא מגן עזרך וחרבך – משיג עבורך את הניצחון כמו שחרב משיגה את הניצחון למנצחים במלחמה.

חזק חזק ונתחזק!

2 תגובות בנושא “אור ישראל”

  1. הרב הירש מגדיר את הפסוק הזה כ'מאמר האמונה הלאומי שצריך לעבור בירושה בישראל מדור לדור'. – זה גם הפסוק הראשון שמלמדים ילד כמו שכתוב במסכת סוכה -תנו רבנן קטן היודע לדבר אביו לומדו תורה וקריאת שמע. תורה מאי היא? אמר רב המנונא: תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

    1. תודה רבקי.
      כנראה שלכך רמז הרב הירש כשהוא כתב 'צריך לעבור בירושה מדור לדור'. היום נתתי לבן שלי לשמוע איך הפסוק המוכר מהגן נקרא על ידי בעל הקורא היישר מתוך ספר התורה. ראו זה פלא!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *