לצמוח

Flower photo created by rawpixel.com – www.freepik.com

פרשת וילך

"כי אביאנו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו, זבת חלב ודבש, ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים ועבדום, וניאצוני והפר את בריתי. והיה כי תמצאן אותו רעות רבות וצרות וענתה השירה הזאת לפניו לעד, כי לא תשכח מפי זרעו, כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום, בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי." דברים ל"א, כ'-כ"א

לקראת סוף פרשת וילך, מקדים הקדוש ברוך הוא למשה וליהושע את השירה הזו, שירת האזינו, ומבקש מהם ללמדה את בני ישראל. זוהי נבואתו האחרונה של משה, ביום בו הוא נפטר, וזהו המסר שרוצה ה' להעביר לעם ישראל, רגע לפני כניסתם אל הארץ המובטחת.

הקדוש ברוך הוא יודע כי עם ישראל, בריטואל קבוע, מתקשה לעמוד מול שפע ולהישאר נאמן לאלוקיו – 'ואכל ושבע ודשן, ופנה אל אלוהים אחרים'.

קידוש החומר הוא אתגר עצום, שעם ישראל עדיין לא הצליח לפצח. בכל פעם מחדש, הציע הקדוש ברוך לעם ישראל תקופות של הקלה ושפע, ועם ישראל לא הצליח לנצל אותן לעבודת השם.

לעומת זאת, דווקא בזמן ש'תמצאן אותו רעות רבות וצרות', דווקא אז 'לא תשכח מפי זרעו': עם ישראל בגלויותיו השונות הוכיח את זה שוב ושוב:

"הושענא ההרוגה עליך, ונחשבת כצאן טבחה,

זרויה בין מכעיסיה, חבוקה ודבוקה בך – הושענא"

וזה האתגר שלנו, זה חזון הגאולה האחרונה, כפי שמסביר הרב הירש: "או אז יבואו אלינו הפריחה והשפע מבלי לסכן את נאמונתו לה' ולתורתו, ומתוך שפע הברכות יצוץ ויתגלה רק קיום מלא יותר של התפקידים שהתורה קבעה לנו".

להביא את העם כולו את הגאולה – זו משימה ענקית, גדולה מכפי מידותנו. מי מאיתנו יכולה לגרום לעם ישראל כולו להכיר בחסד ה' עלינו ולעבוד אותו מתוך שפע? למי מאיתנו יש יכולת השפעה אדירת ממדים שכזו?

אבל לקחת את התפקיד הזה, כל אחת ואחת לעצמה – זאת כבר משימה בסדר גודל אפשרי לגמרי.

אנחנו תמיד מבקשים שנזכה ל"שנה טובה ומתוקה" – שנה שתקדם אותנו לייעוד הנצחי שלנו, לטוב האמיתי שלנו, בצמיחה מתוך הטוב והשפע ולא חלילה מתוך כאב.

האם  נדע לצמוח מתוך הטוב? בעזרת השם נוכיח שזה אפשרי, שזה קורה. שטוב לנו ושמח ולנו ואנחנו ממשיכות וגדלות, ונדע שככה, בדיוק ככה, נביא בעזרת השם את הגאולה.

2 תגובות בנושא “לצמוח”

  1. "בעזרת השם נוכיח שזה אפשרי, שזה קורה. שטוב לנו ושמח ולנו ואנחנו ממשיכות וגדלות."
    אחרי כזו ברכה נפלאה לשנה הבאה עלינו לטובה, נשאר לנו רק לומר: אמן ואמן.
    תודה, דבורה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *