עמך אני

Travel photo created by freepik – www.freepik.com

פרשת קורח

"ויאמר משה: בזאת תדעון כי ה' שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מליבי. אם כמות כל האדם ימותון אלה, ופקודת כל האדם יפקד עליהם – לא ה' שלחני. ואם בריאה יבראה ה', ופצתה האדמה את פיה ובלעה אותם ואת כל אשר להם, וירדו חיים שאולה – וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את ה'"  (במדבר, ט"ז, כ"ח-ל')

משה אומר לעם ישראל, שאם ימותו קורח ועדתו במיתה טבעית, הרי תהיה זו הוכחה שהם צדקו, וה' לא שלח את משה להנהיג את העם אלא משה מנהיג על דעתו. רק אם יארע מאורע של מוות ניסי, מתוך בריאה מיוחדת – אז ורק אז ידע העם כי משה מנהיג אותו בציווי ה'.

שואל הרב הירש שאלה מתבקשת: אילו היו קורח ועדתו מתים במוות טבעי, מי היה הורג אותם? הרי ה' הוא המחליט מי יחיה ומי ימות גם במוות טבעי. מדוע חייבים שיהיה מוות בדרך ניסית, ורק זו ההוכחה לכך שה' כועס על קורח ועדתו על מרידתם במשה עבדו?

ועל כך עונה הרב הירש, שמהרגע הראשון שליחותו של משה מבוססת על התערבות ה', בדרך שמעבר למהלך הטבעי של הדברים.

עוד מזמן מצרים והמכות שנחתו עליה בשליחות משה, ההנהגה הניסית, יוצאת הדופן, של שליחות משה מלמדת את העולם כולו שה' הוא המנהיג הישיר של הבריאה, והוא מנהיג אותה יום יום.

מתקופת משה רבנו החל ה' להנהיג את עם ישראל בשם ה', שם הוי"ה. כשהשם מתגלה למשה, לאחר התגברות עול גלות מצריים,הוא מגלה לו את שמו זה, שנאמר: "וידבר אלוקים אל משה ויאמר אליו אני ה'." (שמות, ו', ב') וזאת בהשוואה לעומת תקופת האבות, שבה עדיין לא נודע ה' אליהם בשמו, שנאמר: "ושמי ה' לא נודעתי להם" (שם, ג')

הרב הירש מדגיש את ההבדל בין הנהגת 'השם' להנהגת 'אלוקים': אלוקים הוא מי שברא והיה העולם, וקבע בו חוקים וסדרים שבהם יכול העולם להתנהג כסדרו ללא בעיה. ה' – יש בכוחו לחדש בכל עת עתיד חדש שאינו תלוי בעבר. ואת ההנהגה הזו למד עם ישראל ממצרים דרך מסעו במדבר סיני.

אילו היו קורח ועדתו מתים במוות טבעי, היתה זו חלק מהנהגת 'אלוקים', לא היה כאן מסר מיוחד אודות שליחותו של משה.

בכך שהם מתו במוות שהוא בריאה מיוחדת למד עם ישראל עוד שיעור אחד בדרך ההנהגה המיוחדת של ה' כמנהיג הבריאה המנהיג את עמו בהשגחה אישית ומיוחדת.

ומה המטרה של סדרת השיעורים הזו, מדוע חשוב כל כך שנלמד שה' מנהיג את העולם בהשגחה מיוחדת, מעל לכל דרכי הטבע?

מעבר להכרה בגדולתו של ה', יש כאן גם שיעור לאדם: האדם נברא בצלם אלוקים. מגדולתו ומהנהגותיו של ה', צריך האדם ללמוד על הנהגתו שלו עצמו.

מההנהגה הניסית בימי משה, למד עם ישראל באופן מיוחד שכל הנהגתו היא מעל דרך הטבע. איומים חיצוניים לא מהלכים עליו אימים. מתוך מצרים, מתוך טיט ודם, קמה האומה היהודית בהנהגת 'אני השם', ואת אותה הנהגה היא ממשיכה ליישם לאורך הדורות. חוקי הטבע לא יכולים להנמיך את קומתו של העם היהודי,כנאמר בספר יהושע: "כי עמך ה' אלוקיך בכל אשר תלך".

3 תגובות בנושא “עמך אני”

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *